به نام خداوند جان و خرد

توضیحات مرادخانی درباره لغو کنسرت هاى ˝همای˝ و تاج / خبرهاى خوب در راه است

معاون هنرى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى دلایل لغو کنسرت هماى و وحید تاج را اعلام کرد . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-58206.aspx

Comments are closed.