به نام خداوند جان و خرد

دومین کانون نشست ناشران خانه موسیقی عصر روز گذشته در خانه موسیقی با حضور دست اندرکاران این بخش برگزار شد. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57437.aspx

Comments are closed.