به نام خداوند جان و خرد

نمایشگاه نقاشی و طراحی «حماسه فتح» فردا درموزه هنرهای معاصر فلسطین افتتاح می‌شود…n00081010 s - برپایی نمایشگاه نقاشی و طراحی «حماسه فتح» در موزه فلسطین - برپایی نمایشگاه نقاشی و طراحی «حماسه فتح» در موزه فلسطین - برپایی نمایشگاه نقاشی و طراحی «حماسه فتح» در موزه فلسطین - برپایی نمایشگاه نقاشی و طراحی «حماسه فتح» در موزه فلسطین

منبع:http://www.honarnews.com/vdcjyyeo.uqevvzsffu.html

Comments are closed.