به نام خداوند جان و خرد

پنل بررسی کتاب‌های حوزه نقاشی به عنوان نخستین نشست از سلسله نشست‌های خانه هنرمندان ایران و خانه کتاب با حضور دکتر بهنام کامرانی، محمدحسن حامدی و جواد حسنجانی، پنجشنبه 17 اردیبهشت در سالن کتاب و هنر بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران، برگزار شد. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-56912.aspx

Comments are closed.