به نام خداوند جان و خرد

نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه پنجم خرداد ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب ˝سه زن و یک داستان دیگر˝ اختصاص دارد. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57532.aspx

Comments are closed.