به نام خداوند جان و خرد

بازگشت اركستر ملى ایران/ فخرالدینى از اولین روز تمرین گفت

ارکستر ملی ایران که بیش از دو سال از تعطیلی‌اش می‌گذشت، سرانجام شنبه دوم خرداد 1394 بازگشایی شد و اولین جلسه تمرین خود را به رهبری فرهاد فخرالدینی برگزار کرد. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57579.aspx

Comments are closed.