به نام خداوند جان و خرد

بازدید شهردار وحیدیه از شرکت تندیس و پیکره

vahidiye - بازدید شهردار وحیدیه از شرکت تندیس و پیکره - vahidiye -  -

بازدید معاونت محترم امور اداری مالی فرمانداری شهرستان شهریار و شهردار محترم شهر وحیدیه از شرکت تندیس و پیکره شهریار

شرکت تندیس و پیکره شهریار با مدیریت جناب آقای اسفندیار ایمان زاده از جمله مفاخر فرهنگی منطقه شهریار و برگزیده ی دومین جشنواره کارآفرینی شیخ بهایی و برنده کمان زرین این جشنواره می باشد. جناب آقای کریم تبارکی معاون امور اداری ومالی فرمانداری شهرستان شهریار به همراه جناب آقای مهندس سلامت بخش شهردار محترم شهر وحیدیه و جمعی از همراهان هفته گذشته به بازدیدا ز این شرکت پرداخته و با نحوه کار و اهداف آن از نزدیک آشنا شده اند و ضمن تقدیر از ایشان آرزوی توفیق روز افزون نمودند.باشد که ما ایرانیان مشعل فروزان این فرهنگ اهورایی را با اندیشه و گفتار و کردار نیک از مخاطرات زمان محفوظ داشته و به امانت بدست آیندگان بسپاریم.

منبع : پورتال شهرداری وحیدیه