به نام خداوند جان و خرد

این فیلسوف ریاضیدان

دوشنبه یازدهم خرداد سالروز درگذشت خواجه نصیرالدین طوسی فیلسوف و اندیشمند ایرانی است. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57823.aspx

Comments are closed.