به نام خداوند جان و خرد

با آنکه یک اثر تاریخیِ ثبت‌شده است، اما نه تابلویی دارد و نه نشانی! از رنگ و روی بنا و کاه‌گِل‌ها و سبک معماری آن می‌توان تشخیص داد که مقابل یک مکانی تاریخی ایستاده‌اید… n00081069 s - این اثر شاخص را می‌شناسید؟ - این اثر شاخص را می‌شناسید؟ - این اثر شاخص را می‌شناسید؟ - این اثر شاخص را می‌شناسید؟

منبع:http://www.honarnews.com/vdcdnz0j.yt0f96a22y.html

Comments are closed.