به نام خداوند جان و خرد

تازه ترین قطعه از سعید شهروز با نام ˝نگرانت میشم˝ در شب تولدش تقدیم به هوادران این خواننده شد. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-56853.aspx

Comments are closed.