به نام خداوند جان و خرد

نشست اسطوره و مضمون در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57773.aspx

Comments are closed.