به نام خداوند جان و خرد

در حالی مسوولان گردشگری از تدوین استانداردهای اقامتگاه‌های بومی سخن می‌گویند که هنوز این طرح در هیأت دولت مطرح و تصویب نشده است و در حد یک آیین نامه داخلی است!n00081256 s - از استاندارد روی کاغذ تا وام پرداخت نشده به اقامتگاه‌های بومی - از استاندارد روی کاغذ تا وام پرداخت نشده به اقامتگاه‌های بومی - از استاندارد روی کاغذ تا وام پرداخت نشده به اقامتگاه‌های بومی - از استاندارد روی کاغذ تا وام پرداخت نشده به اقامتگاه‌های بومی

منبع:http://www.honarnews.com/vdcb05bw.rhb8spiuur.html

Comments are closed.