به نام خداوند جان و خرد

محمود حسینی‌زاد مترجم شناخته شده کشورمان روزهای پرکاری را در زمینه تالیف و ترجمه پشت سر می‌گذارد. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57813.aspx

Comments are closed.