به نام خداوند جان و خرد

پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با اتصال به شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ایران در حوزه حفاظت ومرمت آثار تاریخی خدمات آزمایشگاهی ارائه می دهد.n00080804 s - ارایه خدمات آزمایشگاهی به پژوهشگران و دانشجویان - ارایه خدمات آزمایشگاهی به پژوهشگران و دانشجویان - ارایه خدمات آزمایشگاهی به پژوهشگران و دانشجویان - ارایه خدمات آزمایشگاهی به پژوهشگران و دانشجویان

منبع:http://www.honarnews.com/vdcjxoeo.uqeyyzsffu.html

Comments are closed.