به نام خداوند جان و خرد

گروه پالت برای ششمین بار در یک ماه گذشته و این بار برای دانشجویان به روی صحنه خواهد رفت. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57881.aspx

Comments are closed.