به نام خداوند جان و خرد

در حالی مسوولان میراث فرهنگی خوزستان معتقدند کشف سازه‌ باستانی حین لوله کشی گاز در محوطه کلگه زرین مسجد سلیمان بیرون از عرصه است که سال پیش این محدوده از طریق عکس هوایی و بدون مجوز پژوهشکده باستان‌شناسی تعیین عرصه و حریم شده است.n00080724 s - آیا میراث خوزستان به تعیین عرصه و حریم هوایی پایان خواهد داد؟ - آیا میراث خوزستان به تعیین عرصه و حریم هوایی پایان خواهد داد؟ - آیا میراث خوزستان به تعیین عرصه و حریم هوایی پایان خواهد داد؟ - آیا میراث خوزستان به تعیین عرصه و حریم هوایی پایان خواهد داد؟

منبع:http://www.honarnews.com/vdcay0na.49nwu15kk4.html

Comments are closed.