به نام خداوند جان و خرد

ناهید توسلی داستان نویس، پژوهشگرحوزه زنان و صاحب امتیاز مجله نافه می‌گوید: من از زمانی که به یاد دارم می‌نوشتم و هنوز هم مشغول نوشتن هستم. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57391.aspx

Comments are closed.