به نام خداوند جان و خرد

انتشارات چشمه کتاب جدیدی از کارل یاسپرس با عنوان ˝مسئله تقصیر˝ و کتابی با عنوان ˝در آمدی بر اندیشه هانس بلومنبرگ˝ اثر فرانتس یوزف وتس در نمایشگاه کتاب امسال عرضه کرده است. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-56810.aspx

Comments are closed.