به نام خداوند جان و خرد

کتاب غریبی است. آن‌قدر غریب که با گذشت سه قرن از تالیف و نشر آن کماکان امکانات روایی این اثر داستانی پیشنهاد دهنده و محل گفت و گوست. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57610.aspx

Comments are closed.