به نام خداوند جان و خرد

˝بوسه‌های غمگین یک سرخپوست˝ عرضه شد / رمان جدیدی از نویسنده ˝انجمن شاعران مرده˝ در نمایشگاه کتاب

˝بوسه‌های غمگین یک سرخپوست˝ شعر – ترجمه‌های قاسم صنعوی و ˝کاخ رویاها˝ اسماعیل کاداره با ترجمه علی صنعوی توسط انتشارات آرادمان در نمایشگاه کتاب عرضه شد. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-56877.aspx

Comments are closed.