به نام خداوند جان و خرد

با پایان گرفتن سال تحصیلی نمایشگاهی از آثار هنرجویان هنرستان هنرهای زیبای پسران تهران برپا می‌شود. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57124.aspx

Comments are closed.