به نام خداوند جان و خرد

۵ تیر ۱۳۹۴
۱۳ خرداد ۱۳۹۴
 خرداد ۱۳, ۱۳۹۴

از ˝توران‌دخت˝ برشت تا 10 داستان تالیفی / محمود حسینی‌زاد از روزهای پرخبرش گفت

محمود حسینی‌زاد مترجم شناخته شده کشورمان روزهای پرکاری را در زمینه تالیف و ترجمه پشت سر می‌گذارد. . . . منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57813.aspx

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
 اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۴

شناخت نامه احمد محمود منتشر شد

کتاب شناخت نامه احمد محمود، نویسنده معاصر ایرانی در انتشارات روزگار منتشر شد. . . . منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57001.aspx