به نام خداوند جان و خرد

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
 اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۴

زلقی سرپرست اداره میراث فرهنگی دزفول شد

در پی‌اتفاقات رخ داده در منطقه چغامیش زلقی سرپرست اداره میراث فرهنگی دزفول شد. منبع:http://www.honarnews.com/vdcjoheo.uqeyizsffu.html