به نام خداوند جان و خرد

˝آناکارنینا˝

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
 اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۴

˝آناکارنینا˝ اثر لئو تولستوی / صد رمانی که باید خواند (50)

رمان ˝آناکارنینا˝ ˝تولستوی˝ با پیش زمینه توصیف زندگی اشراف و همچنین تحلیل روانشناسانه شخصیت‌ها با در نظر داشتن زمینه و موقعیت اجتماعی آنها مثل […]