به نام خداوند جان و خرد

۱۶ مهر ۱۳۹۲
 مهر ۱۶, ۱۳۹۲

میراث فرهنگی کامل است؟

یک استاد دانشگاه با اشاره به اتفاق‌هایی مانند ترک‌های دیوار تخت جمشید، ریزش تونل مجموعه‌ی آبی – صنعتی شوشتر، ریزش گنبد سقف و گنبد […]